Features

 • Pos-Thailand
 • V-R100
 • Features
EPOS  Terminal แคชเชียร์อัจฉริยะ  ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ  Android 2.2 Froyo 
และความสามารถของ Software Development Kit ของ Android สามารถเปลี่ยนเครื่องบันทึกเงินสด
แบบเดิมๆ ที่มีความสามารถไม่กี่อย่างให้กลายเป็นเครื่องหลากความสามารถ
EPOS ตัวแรกของโลกที่จะปฎิวัติรูแบบ  แคชเชียร์  ค้าปลีก  ร้านอาหาร  และร้านค้าต่างๆ  
เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียวหรือต่อแบบระบบเครือข่ายเหมาะกับธุรกิจของท่าน
ที่ต้องการความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น

ระบบจัดการการขาย

 • รองรับระบบร้านการแฟ ร้านอาหาร  ร้านค้าปลีก
 • รองรับระบบสมาชิก สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้เช่น  ความถี่ในการซื้อ  รายการซื้อล่าสุด  รายการซื้อบ่อยที่สุด
 • รองรับระบบสะสมแต้ม
 • สามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นของพนักงานได้
 • ใส่ราคาสินค้าได้ถึง 10 ระดับ
 • ตรวจสอบราคาสินค้าก่อนบันทึกการขายได้ (สแกนเนอร์)
 • รองรับการทำรายการเมนูเซ็ท
 • รองรับระบบส่วนลดเป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์
 • สามารถทำรายการโปรโมชั่น เช่น  ซื้อ 3 ชิ้น  ราคา 10  บาท
 • สามารถเพิ่มข้อความพิเศษต่างๆ เช่น  หวานน้อย  หวานมาก

รายงาน

 • มีการรายงานหลายรูปแบบ เช่น รายชั่วโมง  รายแผนก  รายสินค้า  รายพนักงาน  ยอดขายรายวันและคำนวณกำไร
 • สามารถเรียกดูรายงานย้อนหลังได้
 • สามารถดูยอดขายผ่านระบบมือถือด้วยระบบ e-mail remote control

ระบบจัดการลูกค้า

 • มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าในตัว
 • มีระบบจัดการลงทะเบียน การค้นหา  การลบ  และการพิมพ์ข้อมูลลูกค้า
 • มีระบบจัดการโปรแกรมให้รางวัลสมาชิก เช่น  ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่ต้องการ
 • สามารถเก็บสถิติ  เช่น  ยอดซื้อรวม  ซื้อบ่อยแค่ไหน

ฟังชั่นอื่นๆ

 • รองรับภาษาไทย
 • สามารถบันทึก/ตั้งค่าข้อมูลสินค้าได้ โดย  การนำน้ำเข้า/ออกด้วย Text ไฟล์  โปรแกรมจาก Casio
 • สามารถใส่ต้นทุนสินค้า  เพื่อนำมาคำนวณกำไรต้อวันได้
 • มีรายงานหลายรูปแบบ เช่น รายชั่วโมง  รายแผนก  รายสินค้า  รายพนักงาน  ยอดขายรายวันและคำนวณกำไร
 • ระบบป้อนคำสั่งซื้อที่ให้ประสิทธิภาพในการับคำสั่งซื้อ (ระบบป้อนคำสั่งซื้อ QF-R10)


   SCREEN SHORT

        
brought to you by WebOfficeDesign.Com