Tutorial

 • Pos-Thailand
 • V-R100
 • Tutorial

ก้าวสู่ร้านค้ายุคใหม่กับ V-R100เข้าสู่ธุรกิจ กับ V-R100 เป็นตัวช่วยในการจัดการ ทำให้ลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น และ เติมเต็มประสิทธิภาพร้านค้าของคุณ
 • เครื่องเล็กกระทัดรัด ใช้พื้นที่น้อย
 • พร้อมเครื่องพิมพ์ (บิล) ในตัวเครื่อง
 • ใช้ไฟน้อย ประหยัดไฟ ลดต้นทุนค่าไฟ
 • ข้อมูลปลอดภัย แม้ไฟดับขณะใช้งาน

1.มีแอพพลิเคชั่นที่มีความเสถียรสูง ประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับ
 • ป้องกันการทุจริตของพนักงาน
2.มีระบบช่วยจัดการการจองโต๊ะ   ประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับ
 • เหมาะสำหรับร้านอาหาร การจองโต๊ะจะช่วยให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น
3.มีระบบช่วยจัดการสมาชิก   ประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับ
 • สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
4. ดูยอดขาย ผ่าน E-mail  ประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับ
 • เจ้าของร้านสามารถติดตามดูยอดขายได้ทุกที่ ทุกเวลา


brought to you by WebOfficeDesign.Com