Tutorial

  • Pos-Thailand
  • V-R100
  • Tutorial

การสร้าง / ลบ / แก้ไข รายการสินค้า 

  • Login ด้วยเจ้าของร้าน หรือ ผู้จัดการ เพื่อเข้าเมนูหลัก
  • ไปที่หน้า ตั้งค่า
  • เข้าสู่ เมนู Register Details
  • เข้ากำหนดรสินค้าเพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข
รหัสสินค้า ระบบจะสร้างรหัสสินค้าให้อัตโนมัติ
หมายเลขสแกน เลขบาร์โค้ดของสินค้า
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้าที่ขาย
แผนก ทำการเลือกแผนกที่สร้างเมนูไว้ที่เมนู "กำหนดแผนก"
พารามิเตอร์ ทำการเลือกพารามิเตอร์ที่สร้างไว้ที่เมนู "พารามิเตอร์"
รายการเซ็ท หากสินค้าเป็นเซ็ทเมนู ให้ทำการเลือก (หากไม่ใช่ ให้ข้ามไป)
จำนวนต่อหน่วย เช่น เมื่อขายโค้ก 1 ครั้ง / 1 ชิ้น ให้ป้อนเลข 1
ราคาต่อชิ้น ราคาของสินค้าที่จะขาย
น้ำหนักต่อหน่วย หากสินค้านี้เป็รแบบชั่งน้ำหนัก
ภาษี 1-2 เป็นภาษีขายของสินค้า เช่น 7 % (ต้องทำการตั้งค่าเมนู ตั้งค่าภาษี)
สีปุ่มกด ทำการเลือกสีให้กับปุ่มกด
 
 
 
 brought to you by WebOfficeDesign.Com