Tutorial

  • Pos-Thailand
  • V-R100
  • Tutorial

ขั้นตอนการกำหนดแผนกของสินค้า


ลูกค้าจำเป็นต้องกำหนดแผนกก่อน จึงจะสามารถสร้างชื่อรายการสินค้าให้กับระบบได้ โดยต้องดำเนินการ ดังนี้
  • Login ด้วยเจ้าของร้าน หรือ ผู้จัดการ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
  • ไปที่หน้า ตั้งค่า
  • เข้าสู่เมนู Register Details


brought to you by WebOfficeDesign.Com