Tutorial

 • Pos-Thailand
 • V-R100
 • Tutorial

การดูรายงานยอดขาย 

การดูรายงานอย่างย่อ
 • จำนวนที่ทำการขาย
 • ยอดเงินการขายรวม
 • จำนวนบิล
 • มูลค่าการขายสุทธิ
 • จำนวนลูกค้า
 • มูลค่าเงิน
รายงานอย่างง่าย
 • รายงานรวมทั้งหมด
 • รายงานตามฟังก์ชั่น
 • ยอดขายโดยรายการ
 • ยอดขายโดยแผนก
 • ยอดขายโดยกลุ่ม
 • ยอดขายโดยพนักงาน
 • ยอดขายโดยชั่วโมง
Electronic Journal
 • การบันทึกข้อมูลขายในเครื่องทั้งหมด ลงบนหน่วยความจำขอเครื่อง
ตรวจสอบยอดขายหรือการขายสินค้าย้อนหลัง
 • รายงานจะทำการบันทึกข้อมูลของทุกวัน ซึ่งสามารถเรียกดูย้อนหลังได้


brought to you by WebOfficeDesign.Com