Tutorial

  • Pos-Thailand
  • V-R100
  • Tutorial

การใช้งาน แต่ละหัวข้อ


เมนูหลักด้านบนในการใช้งานโปรแกรม จะมีทั้งหมด 7 แท๊ป

 
1. จัดการการขาย เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินการบันทึกการขาย-คืนสินค้า
2. ดูยอดขาย  เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการดูรายงานระหว่างวัน
3. เคลียร์ยอดขาย เป็นหัวข้อเกี่ยวกับปิดยอดขายและดูรายงานสิ้นวัน
4. ข้อมูล  เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิก ป้อนจำนวนสต๊อก เป็นต้น
5. ตั้งค่า เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการตั้งค่าในระบบ เช่น การเพิ่ม/ลบรายการ
6. ระบบ เกี่ยวกับการสำรอง/คืนค่าฐานข้อมูล หรือการตั้งค่าแอนดรอย
7. อินเตอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ต


 


brought to you by WebOfficeDesign.Com