Tutorial

  • Pos-Thailand
  • Vivipos
  • Tutorial

การตั้งค่าพนักงาน


1.  เราสามารถกำหนดชื่อพนักงานผู้เข้าใช้งานเครื่อง พร้อมรหัสผ่านและระดับการเข้าถึงโปรแกรม
      - กดปุ่ม +ADD
      - ใส่ชื่อ และ รหัส 


2.  ใส่ชื่อพนักงานในช่อง “ User Name”
      ใส่รหัสในช่อง “Passcode”
       กดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึก3. กำหนดระดับการเข้าถึงโปรแกรมในช่อง “Role Group” 
    เลือกระดับที่ต้องการแล้วกด OK
4.  ระดับ Boss   เข้าใช้งานได้ทั้งหมด
     ระดับ Manager   เข้าใช้งานได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นส่วน ของการตั้งค่าโปรแกรมไว้สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น
     ระดับ Cashier   เข้าใช้งานได้เฉพาะส่วนรายการขายเท่านั้น 


brought to you by WebOfficeDesign.Com