Tutorial

  • Pos-Thailand
  • Vivipos
  • Tutorial

การติดตั้งอุปกรณ์

   ขั้นตอนที่ 1 : นำส่วนเครื่องออกจากกล่องอย่างระมัดระวัง    และวางบนพื้นที่แข็งแรงทนต่อน้ำหนัก
 


  ข้อควรระวัง : อย่าจัดวางในสถานที่ชื้น สัมผัสกับแสงแดด  โดยตรง หรือในสถานที่อุณภูมิสูง

ขั้นตอนที่ 2 : จัดเตรียมอะเดปเตอร์และสายไฟ จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟกับอะแดปเตอร์ให้แน่น
 
  
 
 
Step 3 : หลังจากเชื่อมต่อสายไฟกับอะแด็บเตอร์และตัวเครื่องViViPOS แล้ว อย่าลืมที่จะเสียบปลั๊กไฟ
 
                   ข้อควรระวัง : อย่าเสียบปลั๊กเครื่อง ViViPOS ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูง เช่น ตู้เย็น สเตอริโอ
                                          โคมไฟตั้งโต๊ะ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าจ่ายไม่พอ และเครื่องช็อตได้
 
  
 
Step 4 : ครอบฝาด้านหลังครอบปิดและขันน็อตล๊อคให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเริ่มการทำงาน
 
    
 


brought to you by WebOfficeDesign.Com