Tutorial

  • Pos-Thailand
  • Vivipos
  • Tutorial

ViViPOS Package

ViViPOS แพ็คเก็จ  แพ็คเกจหลักประกอบด้วย
       1. ออลอินวัน ทัชสกรีน POS
        2. ลิ้นชักเก็บเงิน
        3. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
        4. เครื่องสำรอง 

   อุปกรณ์เสริม
        1. สแกนเนอร์บาร์โค๊ด
        2. เครื่องพิมพ์ในครัว
        3. หน้าจอที่ 2
   


brought to you by WebOfficeDesign.Com