Tutorial

  • Pos-Thailand
  • Vivipos
  • Tutorial

แนวคิดสำหรับ ViViPOS เบื้องต้น

จุดเด่นของระบบและสิ่งที่ลูกค้าได้รับ

จุดเด่น สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
ระบบที่มาพร้อมกับทุกสิ่ง ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย  ควบคุมงบประมาณได้
การใช้งานคล้าย ECR การติดตั้งโปรแกรม และการเรียนรู้ทำได้ง่าย ลดเวลาการอบรม
ความสามารถที่หลากหลาย สามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่านด้านพลังงาน
ไม่ใช้พัดลมระบายความร้อน ลดการนำพาฝุ่น  และควันเข้าไปภายในเครื่อง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ลดเสียงรบกวน ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศภายในร้าน
จอแสดงผลลูกค้าที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง ลดพื้นที่การติดตั้ง  และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์มากเพียงพอ พร้อมสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ำได้หลากหลายชนิด
ช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบมาตราฐาน รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ POS ที่มีอยู่ทั่วไป
หน้าจอกันน้ำมาตราฐาน IP54 ป้องกันอุบัติเหตุจากน้ำหกใส่หน้าจออย่างมีประสิทธิภาำพ
การออกแบบที่รวมทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว ช่วยให้ระยะเวลาในการติดตั้งลดลง และง่ายขึ้น


brought to you by WebOfficeDesign.Com